Stacks Image 2151
My Image

Wat is het ERK?

Het Europees Referentiekader (ERK) beschrijft wat je in een vreemde taal precies moet kunnen om aan te tonen dat je deze taal op een bepaald niveau beheerst. Het ERK onderscheidt zes niveaus op verschillende deelgebieden: spreken, luisteren, schrijven en lezen. Zie schema hieronder.

Niveaus

A1 is het laagste niveau, C2 is het niveau van de 'near native speaker' met een academisch denkniveau. Deze niveaus kun je voor alle talen gebruiken en betekenen in alle landen hetzelfde. RVK heeft ook de mogelijkheid om onder niveau A1 een training alfabetisering aan te bieden.

ERK Niveau
Informatie rvk
KvK Nummer 51777444
BTW Nummer NL001164613B85
Bank NL90INGB0003669656

Algemene voorwaarden
ria@rvktaaltraining.nl
ADRES
Charles Petitweg 35
4827 HJ Breda
TELEFOON
06 13926318